ClientNoell-KRC GmbH
AntreprenorAlarko Contracting Group (Alsim)

Descrierea Proiectului
Proiectul a constat în achiziția și instalarea următoarelor unități:

Patru ascensoare pentru baraj, aer condiționat, sisteme de împământare și iluminare, sistem telefonic, sistem de protecție împotriva incendiilor, răcire a apei și sistem de rafinare a țiteiului pentru transformator.