• Studii de fezabilitate
 • Selecții de proces
 • Servicii de inginerie de proces, de bază și detaliate
 • Proiectare și execuție lucrări de construcții civile
 • Selecție și Achiziție de Utilaje și Echipamente
 • Proiectare și execuție de lucrări de instalații electrice
 • Proiectare și execuție de lucrări mecanice
 • Contractare generală de proiecte la cheie la nivel internațional
 • Lucrări de montare
 • Demarare operațiuni și testare
 • Teste de performanță
 • Servicii de instruire