Dezvoltarea uimitoare a științei și tehnologiei în noul mileniu și trecerea de la era industrială la era informațională vor fi factorii predominanți care vor influența producția și costul informațiilor precise, obținute rapid. Avantajul competitiv poate fi obținut numai prin dezvoltarea cunoștințelor și îmbunătățirea competențelor resurselor umane în conformitate cu progresul tehnologic. „Informarea și Instruirea” vor fi principalele instrumente strategice pentru obținerea avantajului competitiv. ALARKO CONTRACTING GROUP, cu o experiență de 50 de ani, va continua să furnizeze servicii fiabile prin utilizarea tehnologiei de ultimă generație, care se pliază pe propriul motto, și anume: „Servicii și Produse de Înaltă Calitate pentru Satisfacția Clienților”.

Pe parcursul acestui nou mileniu, ALARKO își va continua cu mândrie contribuția valoroasă la realizarea proiectelor de lucrări civile și de infrastructură, cum ar fi instalațiile industriale în țările aflate în curs de dezvoltare.

Suntem bucuroși și mândrii să vă prezentăm acest site web care furnizează informații cu privire la activitățile ALARKO CONTRACTING GROUP, care a reușit într-o perioadă scurtă de timp să devină una dintre companiile cele mai de încredere și respectate din sectorul său de activitate, atât în Turcia, cât și peste hotare.

ALARKO CONTRACTING GROUP este și se angajează să rămână în continuare o companie prietenoasă cu mediul, ale cărei activități urmăresc să păstreze frumusețea țării și planetei pentru generația următoare.

Fondată în 1954; ALARKO își datorează reputația încrederii și prestigiului, câștigate prin respectarea standardelor internaționale, dar și prin responsabilitatea față de populația Turciei.

 1- ) Să acționăm onest față de stat, clienți, acționari, personal și furnizori, în orice moment

 2- ) Să protejăm mediul și echilibrul social în cadrul companiei,

 3- ) Să ne consiliem clienții în mod imparțial, acordând totodată prioritate dorințelor acestora,

 4- ) Să acordăm cea mai mare importanță calității, să încercăm să prezentăm soluții mai bune, chiar și atunci când clientul este mulțumit,

 5- ) Să aducem profit acționarilor,

 6- ) Să implementăm managementul autonom cu un sistem de audit centralizat, să aducem autonomia la nivelul angajaților și să dezvoltăm un sistem de luare a deciziilor la nivel inferior și un sistem de aprobare de nivel superior,

 7- ) Să motivăm angajații prin formule de participare la profit,

 8- ) Să dezvoltăm sisteme de instruire a angajaților care să aibă ca scop creșterea nivelului educațional,

 9- ) Să dezvoltăm mentalitatea antreprenorială la nivelul tuturor angajaților, care să aibă ca scop creșterea profitabilității companiei,

10- ) Să acordăm maximă importanță muncii în echipă, în vederea împărțirii echitabile a profitului, succeselor și eșecurilor.

MISIUNEA NOASTRĂ

Să fim lideri în construirea noii lumi și să ne satisfacem clienții, acționarii și angajații prin reunirea tehnologiei, informațiilor și resurselor umane în cadrul unei organizații creative dar și prin oferirea de servicii de contractare fiabile, prietenoase cu mediul și de înaltă calitate.

MISIUNEA NOASTRĂ

Să fim antreprenorul internațional preferat al clienților, angajaților, acționarilor și al societății pentru reconstruirea unei lumi în curs de globalizare. Drumul pe care îl urmăm pentru a ne atinge misiunea și, respectiv, viziunea începe cu resursele noastre organizaționale și umane.

ALARKO CONTRACTING GROUP are o tradiție solidă de a-și baza activitățile și operațiunile pe proceduri bine definite în formă scrisă. Aceste proceduri sunt revizuite în mod regulat atât pe baza a criteriilor stabilite de standardele internaționale de management al calității, respectiv ISO 9001, cât și a standardelor interne ale ALARKO CONTRACTING GROUP. Sistemul Calității și procedurile care fac parte din acesta sunt definite în cadrul Manualului Calități al companiei.Monitorizarea sistemului de management și a procedurilor se realizează prin sondaje și controale sistematice. ALARKO CONTRACTING GROUP utilizează mecanisme de control eficiente, consecvente și regulate pentru a-și atinge obiectivele de calitate.

Obiectivul managementului ALARKO CONTRACTING GROUP este de a furniza servicii în conformitate cu cerințele și necesitățile clienților săi. Membrii grupului ALARKO CONTRACTING acordă cea mai mare importanță experienței, expertizei, abilităților, calității și fiabilității, iar acesta este chiar nucleul serviciilor noastre. În cadrul fiecărui proiect, ALARKO se angajează să aplice Sistemul de Control al Calității pentru contractanți, pe care compania l-a dezvoltat și care funcționează atât în conformitate cu condițiile contractelor sale, cât și cu procedurile legale.

POLITICA PRIVIND CALITATEA

Alarko Contracting Group a fost conceput pentru a gestiona cu atenție aspectele tehnice, administrative și umane ale afacerii noastre, care pot afecta calitatea produselor și serviciilor pe care le livrăm atât la nivel național, cât și internațional, pentru a îndeplini toate cerințele clienților, stabilite prin clauzele contractuale.

Obiectivul Alarko Contracting Group este de a minimiza întreruperile care pot provoca întârzieri ale producție și serviciilor, de a preveni reapariția acestora și de a oferi satisfacție clienților interni și externi. În acest context, se creează un mediu de colaborare bazat pe beneficii și încredere reciprocă cu clienții, echipele de specialitate, furnizorii, angajații și alte părți interesate.

Creștem în mod constant standardele proprii de calitate prin adoptarea unei abordări sistematice pe parcursul tuturor proceselor, evaluând riscurile și oportunitățile și gestionând erorile, ceea ce ne permite să ne revizuim constant fluxurile de lucru pentru a ne asigura că procesul de producție funcționează fără probleme.

Toți angajații sunt responsabili de desfășurarea activităților Alarko Contracting Group conform cadrului stabilit de sistemele privind calitatea, prin grija echipei de management.

Actualizăm continuu Sistemul nostru de Management al Calității, eliminăm potențialele deficiențe care ne pot afecta fluxurile de lucru și verificăm prin audituri periodice și evaluări de performanță că toate activitățile sunt realizate în conformitate cu Sistemul nostru de Calitatea.

Prezenta politică este revizuită permanent pentru asigurarea conformității.

Alarko Contracting Group, subsidiară a Alarko Group of Companies, care lucrează în industria contractării în Turcia și în străinătate, sprijină cu tărie și gestionează Sănătatea și Securitatea în Muncă (SSM) ca fiind o valoare corporativă și un drept uman de bază. Prioritatea principală a Grupului este sănătatea și securitatea în toate domeniile de activitate.

Alarko Contracting Group evaluează sistematic toate riscurile, pericolele și comportamentele riscante în ceea ce privește cerințele de sănătate și securitate pentru a preveni vătămările și problemele de sănătate și țintește să minimizeze riscul și să îl elimine de la sursă determinând și aplicând metode eficace de control al riscului.

Alarko Contracting Group acceptă și se conformează cu regulamentele și cerințele relevante naționale și internaționale ale clienților/cu specificațiile aplicabile activității și cu urmărirea dezvoltărilor tehnologie, obligându-se în acest sens. Grupul se asigură să furnizeze resurse materiale și morale pentru a asigura condiții de lucru sigure și sănătoase.

Alarko Contracting Group încearcă să implementeze cultura „Acțiunilor preventive” în ideea de a avea și de a împărtăși responsabilitatea implementării Regulamentelor de sănătate și securitate în ceea ce privește comunicarea, instruirea și activitățile de motivare, care vor fi realizate pentru angajați, subantreprenori și afiliați.

Întregul personal care lucrează ca o echipă sub coordonarea managementului se asigură de faptul că producția este realizată prin întrunirea cerințelor de mediu și sănătate și securitate în muncă.

Alarko Contracting Group execută, evaluează și dezvoltă operațiunile folosind Audituri interne, Metode de Măsurare și Monitorizare a Performanței, Raportare Sistematică; Grupul are ca obiectiv îmbunătățirea Sistemului de Management al Securității și Sănătății în Muncă în mod continuu.