ClientPrimăria Metropolei Antalia
Data finalizării proiectului(În curs de realizare în 2007)
Capacitate150.000 pasageri/ zi
AntreprenorAlarko Contracting Group (Alsim)– CAF, Spania

Descrierea Proiectului

Proiectul la cheie constă în servicii de inginerie, achiziții și construcție a unui sistem de cale ferată ușoară de 11,1 km, cu 16 stații, 8 sub-stații de transformare, 1 zonă depou-întreținere și o linie de legătură cu depoul. De asemenea furnizarea de 14 vehicule se află în aria de cuprindere a proiectului. Principalele elemente de lucrări aflate în aria de cuprindere:

Lucrări de construcție (terasamente, construcție etc.)
Lucrări la șina de cale ferată
Lucrări mecanice (HVAC, PSI, instalații etc.)
Lucrări electrice (Stații, sub-stații transformatoare)
Lucrări electromecanice (sistem de alimentare și electrificare, sistem de semnalizare, sistem de telecomunicații și control, furnizarea și instalarea echipamentelor de întreținere, asistență și inspecție a funcționării și întreținerii)