ClientBOTAS Petroleum Pipeline Co.
Servicii de inginerie și achizițiiAlarko Contracting Group (Alsim)– Bonatti S.p.A, Italia

Descrierea Proiectului

Conducto din oțel41.000 mdiam100-300 mm
Conductă din polietilenă489.000 mdiam20-125 mm
Conductă galvanizată1.605.000 m 1.605 mm