KEÇİÖREN-ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ (AKM) METRO HATTI (M4)

Üzerinde 9 istasyon bulunan M4 metro hattı yaklaşık 9,25 km uzunluğundadır.

* 3 istasyonda (AKM, Meteoroloji, Dutluk) ve M4 hattı boyunca: Ücret toplama, CCTV, yolcu bilgilendirme, telefon, telsiz, merkezi saat, anons vb. işleri,
* 4 istasyonda (Dışkapı, Belediye, Kuyubaşı, Gazino) ve M4 hattı boyunca: Çer gücü ve istasyon dahili yardımcı trafolar, OG trafo kontrol kabinleri, DC doğrultucu ve DC aküler, SCADA ve acil durum açma sistemleri, ücret toplama, CCTV, yolcu bilgilendirme, telefon, telsiz, merkezi saat, anons vb. işleri,
* 2 istasyonda (ASKİ, Mecidiye) ve M4 hattı boyunca: İstasyon dahili yardımcı trafolar, SCADA ve acil durum açma sistemleri, ücret toplama, CCTV, yolcu bilgilendirme, telefon, telsiz, merkezi saat, anons vb. işleri.

MACUNKÖY DEPO SAHASI

* Tren Park Ek Hatları üst yapı inşaatı mevcut Macunköy depo sahasında araç park raylarının, bağlantılarının, ray makaslarının ve enerji besleme raylarının (3. Ray) üretimi için platform organizasyonu. Alt balast temini ve yayılması, traversler, raylar, makaslar, üçüncü ray, otomatik ray yağlama ünitesi temini.
* Sinyalizasyon sistemi işleri,
* Macunköy trafo merkezinin kapasitesini artırmak ve böylece mevcut ve yeni hatlar için enerji sağlamak amacıyla mevcut lokasyonda kullanılabilir alana kapalı AG barası, OG ve DC Paneller ile birlikte ek Doğrultucu ve trafo sistemi tedariki ve montajı.
* Ek araç park alanını aydınlatmak için gerekli olan armatürler, aydınlatma direkleri, kablolar ve sigortaların tedariki ve montajı, Bu iş kapsamında sağlanan üst yapıya entegre etmek için mevcut hatlarda gerekli olan tüm revizyonlar.

ANKARAY İŞLETMESİ GENİŞLETME HATTI

* İlave bir (1) istasyon ve yaklaşık 0,8 km genişletme hattı için elektromekanik işler (elektrik enerjisi temini ve dağıtımı, ücret toplama, CCTV, yolcu bilgilendirme, telefon, SCADA, telsiz, merkezi saat, anonslar, acil durum açma sistemleri, sinyalizasyon işleri vb.).
* Tüm sistemin düzgün çalışmasını sağlamak için Ankaray genişletme projesi kapsamında sağlanan elektromekanik sistemlerin mevcut ekipmanla entegrasyonu için gerekli tüm inşaat, tedarik, montaj, test ve devreye alma işleri.

İNŞAAT FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİ

1. Keçiören – AKM M4 Metrosu

M4 Metro hattı üzerindeki Keçiören – AKM’deki (Atatürk Kültür Merkezi) çalışmalarımız tamamlandı ve bu bölüm 5 Ocak 2017’de faaliyete geçirildi. Sistem EGO’ya devredildi.

2. Macunköy Deposu

Macunköy depo sahasında altyapı, alt balast ve ray döşeme işleri tamamlanmış, makas montaja ve ray altı besleme işleminde %90 seviyesine ulaşılmıştır.

3. M1-M4 Bağlantı Tüneli

Söz konusu alandaki tüm altyapı, elektromekanik ve sinyalizasyon işlerinin tedarik ve montajı tamamlanmış olup, test ve sinyalizasyon sisteminin başlatılması tamamlanmak üzeredir. Çalışma programına göre, sinyalizasyon sisteminin test etme ve çalışmaya başlatma işleri 2018 yılı içinde tamamlanacaktır.

4. Ankaray

Ankaray Hattı üzerindeki EM sistemlerinin altyapı kablolaması ve montaj işleri tamamlanmış ve Senkron Dijital Hiyerarşi (SDH) sistemi ve SCADA sistemi işletmeye alınmıştır. Mevcut sistemler yeni SDH sistemine aktarılmıştır.