Yeni binyılda bilim ve teknolojinin şaşırtıcı gelişimi ve endüstriyel çağdan bilgi çağına geçiş, hızlı ve doğru bilginin üretimini ve maliyetini etkileyen en önemli faktörler olacaktır. Rekabetçi avantaj, ancak bilginin teknolojik ilerlemelerle uyumlu biçimde geliştirilmesi ve insan kaynaklarının becerilerinin modern çağa uyumlu olarak yükseltilmesi yoluyla sağlanabilir. “Bilgi ve Eğitim”, rekabet için kullanılan geleceğin en önemli stratejik araçları olacaktır. Arkasında 50 yılın büyük tecrübesiyle gücüne güç katan ALARKO TAAHHÜT GRUBU, “Müşteri Memnuniyeti için Kaliteli Hizmetler ve Ürünler” sloganına sadakatiyle en son teknolojiyi kullanarak güvenilir hizmetler sunmaya devam edecektir.

Yeni binyıl boyunca, ALARKO, gelişmekte olan ülkelerde, endüstriyel tesisler gibi inşaat ve altyapı projelerinin gerçekleştirilmesi sürecine başarılı ve değerli katkılar sunmayı gururla sürdürecektir.

Çok kısa bir süre içerisinde, yurt içinde ve yurt dışında sektörün en güvenilir ve saygın şirketlerinden biri olmayı başarmış olan ALARKO TAAHHÜT GRUBU’nun faaliyetleri hakkında bilgiler sunan bu “Web Sitesi” ni sunmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.

ALARKO TAAHHÜT GRUBU, faaliyetleri ile ülkemizi ve gezegenimizi yeni nesillere miras bırakılacak harika yerler olarak korumayı amaçlayan çevre dostu bir şirkettir ve bunu sürdürmeyi taahhüt etmektedir.

1954 yılında kurulan ALARKO, güvenilirlik ve prestij konusundaki itibarını küresel standartları gözetmesine ve Türk kamuoyuna karşı duyduğu sorumluluk duygusuna borçludur.

 1- ) Hükümete, müşterilere, hissedarlara, personele ve tedarikçilere karşı her zaman dürüst davranmak,

 2- ) Kurum bünyesinde ve kurumsal düzeyde çevreyi ve sosyal dengeyi korumak,

 3- ) İsteklerine birinci önceliği verirken, müşteriye tarafsızlık içinde rehberlik etmek,

 4- ) Kaliteye son derece önem vermek, müşteri memnun olsa dahi daha iyi hizmet sunmak için çaba göstermek,

 5- ) Hissedarlar için karlılığı başarmak,

 6- ) Merkezi denetim sistemi ile özerk yönetimi uygulamak, otonomiyi en alt kademelere indirmek ve alt kademe karar verir ve üst düzey onaylar sistemi geliştirmek,

 7- ) Çalışanları kar primi formülleriyle teşvik etmek,

 8- ) Çalışanların eğitim düzeylerini yükseltmeyi amaçlayan personel eğitimi sistemleri geliştirmek,

 9- ) Tüm çalışanlarda, kurumsal karlılığı hedefleyen girişimci bir zihniyet geliştirmek,

10- ) Karları, başarı ve başarısızlıkları eşit olarak paylaşmak için ekip çalışmasına en büyük önceliği vermek.

MİSYONUMUZ

Yeni dünyanın inşasında öncülük yapmak ve yaratıcı bir organizasyon içinde hem teknoloji, bilgi ve insan kaynağı birliği oluşturarak ve hem de çevre dostu, güvenilir taahhüt hizmetleri vererek, müşterilerimizi, hissedarlarımızı ve çalışanlarımızı mutlu kılmak.

VİZYONUMUZ

Küreselleşen dünyanın yeniden inşa edilmesinde müşterilerin, çalışanların, hissedarların ve toplumun ilk tercihi olma başarısını gösteren uluslararası bir müteahhitlik firması olmak. Sırasıyla misyon ve vizyonumuzu gerçekleştirmek için izlediğimiz yolun başlangıcında organizasyonel ve insan kaynaklarımız yer alır.

ALARKO TAAHHÜT GRUBU’nun güçlü bir faaliyetlerini ve operasyonlarını iyi tanımlanmış yazılı prosedürlere dayandırma geleneği vardır. Bu prosedürler, hem uluslararası kalite yönetimi standartlarının, hem de uluslararası kalite yönetimi standartlarının, yani ISO 9001’in öngördüğü kriterler, ve ayrıca ALARKO TAAHHÜT GRUBU’nun kendi iç standartları temelinde düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Kalite Sistemi ve prosedürleri şirketin Kalite El Kitabı’nda tanımlanmıştır. Yönetim sisteminin ve prosedürlerin izlenmesi sistematik anketler ve kontroller yoluyla gerçekleştirilir. ALARKO TAAHHÜT GRUBU, öngördüğü kalite hedeflerine ulaşmak için verimli, tutarlı ve düzenli kontrol mekanizmaları kullanmaktadır.

ALARKO TAAHHÜT GRUBU yönetiminin hedefi, müşterilerinin ihtiyaç ve gereksinimlerine tamamiyle uygun şekilde hizmetler sunmaktır. ALARKO TAAHHÜT GRUBU’nun üyeleri deneyim, uzmanlık, beceri, kalite ve güvenilirliğe büyük önem vermektedir ve bu, üzerine titizlikle odaklandığımız hizmetler felsefemizin can damarıdır ALARKO, firma tarafından geliştirilen Müteahhitlik Kalite Kontrol Sistemini her projede uygulama konusunda kararlıdır ve bu minvalde faaliyetlerini hem sözleşmelerinin koşullarına hem de yasal prosedürlere uygun olarak yürütür ve gerçekleştirir.

KALİTE POLİTİKASI

Alarko Taahhüt Grubu, sözleşme koşulları ile belirlenen tüm müşteri gereksinimlerini yerine getirmek için hem yurtiçinde hem de yurtdışında sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyebilecek olan işimizin teknik, idari ve insan kaynakları yönlerini ustaca yönetmek üzere organize olmuştur.

Alarko Taahhüt Grubu’nun amacı, üretim ve hizmet gecikmelerine neden olabilecek aksaklıkları en aza indirgemek, bunların tekrar oluşumunu önlemek ve iç ve dış müşteri memnuniyeti hedefimizi gerçekleştirmektir. Bu bağlamda, müşteriler, uzman ekipler, tedarikçiler, çalışanlar ve diğer hissedarlarla karşılıklı yarar ve güvene dayalı bir işbirliği ortamı tesis edilmiştir.

Tüm süreçler boyunca sistematik bir yaklaşım benimseyen, riskleri ve fırsatları değerlendiren ve hataları yöneten, üretim sürecinin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak için iş akışlarımızı sürekli gözden geçirmemize olanak sağlayan kalite standartlarımızı sürekli yükseltiyoruz.

Tüm çalışanlarımız, Alarko Taahhüt Grubu’nun tüm faaliyetlerinin tesis edilen kalite sistemlerimiz çerçevesinde yönetim ekibimizin gözetim ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlamaktan sorumludur.

Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli günceller, iş akışlarımızı etkileyebilecek olası eksiklik ve kusurları giderir, tüm faaliyetlerin Kalite Sistemimize uygun olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini düzenli denetimler ve performans ölçümleriyle kontrol ederiz.

Bu politika, uyumluluğu sağlamak için sürekli gözden geçirilir.

Alarko Şirketler Grubu’nun iştiraki olan ve Türkiye’de ve Türkiye dışında müteahhitlik işleri gerçekleştiren Alarko Taahhüt Grubu, İş Sağlığı ve Güvenliği’ni (İSG) kurumsal bir değer ve temel bir insan hakkı olarak güçlü bir şekilde desteklemekte ve yönetmektedir. Grup, faaliyetlerinin her alanında sağlık ve güvenliği koruma konusuna öncelik tanımaktadır.

Alarko Taahhüt Grubu, iş sağlığı ve güvenliği gerekliliklerine yönelik tüm riskleri, tehlikeleri ve riskli tutumları sistematik olarak değerlendirmekte ve etkili risk kontrol yöntemleri belirleyerek ve bunları uygulayarak riskleri en aza indirmeyi ve bunları kaynağında ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

Alarko Taahhüt Grubu, ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere ve faaliyetlerine uygulanabilir nitelikte olan müşterilerin/şartnamelerin gerekliliklerine uymayı ve teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, bu konuda asgari yükümlülük olarak kabul eder. Grup, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak için maddi ve manevi kaynakların seferber edilmesini temin eder.

Alarko Taahhüt Grubu, çalışanları, taşeronları (alt-yüklenicileri) ve ilgili taraflar arasında gerçekleştirilecek iletişim, eğitim ve moral motivasyon faaliyetleri açısından İş Sağlığı ve Güvenliği yönetmeliklerinin uygulanmasına ilişkin sorumluluğa sahip çıkma ve paylaşma temelinde “Önleyici Faaliyet” kültürünü oluşturmaya çalışır.

Yönetimin koordinasyonu altında bir ekip olarak çalışan tüm personel, üretimin İş Sağlığı ve Güvenliği ve Kalite gerekliliklerini karşılayarak gerçekleştirilmesini sağlar.

Alarko Taahhüt Grubu, faaliyetlerini İç Denetim, Performans Ölçüm ve İzleme Yöntemleri kullanarak, sistematik raporlama yaparak yürütür, gözden geçirir ve geliştirir; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi amaçlar.